หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ่องแอว
อักษรล้านนา
จ่อฯงแอวฯ
เทียบอักษรไทย
[จ่องแอว]
ความหมาย

ก.รั้งสะเอวไว้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ่องแอว (จ่อฯงแอวฯ)