หน้าหลัก
จ่องจั๊ก
จ่อฯงชักฯ
[จ่องชัก]

ดู...จ่อง

จ่อง
จ่อฯง
[จ่อง]

ก.ดึงไว้,เหนี่ยวไว้,รั้งไว้; จ่องจั๊ก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ่องจั๊ก (จ่อฯงชักฯ)