หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ่อง
อักษรล้านนา
จ่อฯง
เทียบอักษรไทย
[จ่อง]
ความหมาย

ก.ดึงไว้,เหนี่ยวไว้,รั้งไว้; จ่องจั๊ก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ่อง (จ่อฯง)