หน้าหลัก
จ่มๆแซ่มๆ
จ่฿ๆแซ่มฯๆ
[จ่มๆแซ่มๆ]

ก.บ่นรำพันไม่รู้จักจบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ่มๆแซ่มๆ (จ่฿ๆแซ่มฯๆ)