หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ่มๆแซ่มๆ
อักษรล้านนา
จ่฿ๆแซ่มฯๆ
เทียบอักษรไทย
[จ่มๆแซ่มๆ]
ความหมาย

ก.บ่นรำพันไม่รู้จักจบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ่มๆแซ่มๆ (จ่฿ๆแซ่มฯๆ)