หน้าหลัก
จ่มๆส้ามๆ
จ่มๆส้ามๆ
จ่฿ๆส้าๆ
[จ่มๆส้ามๆ]

ดู...จ่มส้าม

จ่มส้าม
จ่฿ส้า
[จ่มส้าม]

ก.บ่นจู้จี้,พร่ำบ่น,บ่นไปด่าไป; จ่มๆส้ามๆ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ่มๆส้ามๆ (จ่฿ๆส้าๆ)