หน้าหลัก
จ่มแบ๊บแบ๊บ
จ่฿แบัปฯๆ
[จ่มแบ๊บๆ]

ก.บ่นไม่รู้จักจบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ่มแบ๊บแบ๊บ (จ่฿แบัปฯๆ)