หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ่มแบ๊บแบ๊บ
อักษรล้านนา
จ่฿แบัปฯๆ
เทียบอักษรไทย
[จ่มแบ๊บๆ]
ความหมาย

ก.บ่นไม่รู้จักจบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ่มแบ๊บแบ๊บ (จ่฿แบัปฯๆ)