หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ่มอุ้มอุ้ม
อักษรล้านนา
จ่฿อุ้มๆ
เทียบอักษรไทย
[จ่มอุ้มๆ]
ความหมาย

ก.บ่นพึมพำ,บ่นอู้อี้,พูดค่อยๆ ฟังได้แต่ไม่ถนัด; จ่มบุ้มบุ้ม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ่มอุ้มอุ้ม (จ่฿อุ้มๆ)