หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ่ม
อักษรล้านนา
จ่฿
เทียบอักษรไทย
[จ่ม]
ความหมาย

ก.บ่น,รำพัน; แซ่ม,จ่มแซ่ม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ่ม (จ่฿)