หน้าหลัก
จ่งโจ๊ะจ่งโจ่
จ่฿งฯโช฿ะจ่฿งฯโจ่
[จ่งโชะจ่งโจ่]

ก.พะวักพะวงทำอะไรไม่ถูก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ่งโจ๊ะจ่งโจ่ (จ่฿งฯโช฿ะจ่฿งฯโจ่)