หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จู๋งฮูดัง
อักษรล้านนา
จูง
เทียบอักษรไทย
[จูงรูดัง]
ความหมาย

ก๑.จูงจมูก - อาการที่จับเชือกสนตะพายที่จมูกวัวควายแล้วจูงไป ก๒.ชักนำให้ทำตามความคิดตนเช่น ครูจูงจมูกนักเรียน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จู๋งฮูดัง (จูง)