หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จู๋ง
อักษรล้านนา
จูง
เทียบอักษรไทย
[จูง]
ความหมาย

ก.จูง - หน้าพาไปด้วยการดึง เช่น จูงวัวจูงควาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จู๋ง (จูง)