หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จูด
อักษรล้านนา
จูด
เทียบอักษรไทย
[จูด]
ความหมาย

ก๑.จุด - เช่น จุดไฟ,ขว้าง,ปา,โยน ก๒.จี้,บังคับให้ทำตาม ว.จำเพาะ,เจาะจง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จูด (จูด)