หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จูง่าย
อักษรล้านนา
ชูง่ายฯ
เทียบอักษรไทย
[ชูง่าย]
ความหมาย

ก.มักง่าย - เพียงสักแต่ว่า,ถือเอา,ทึกทักเอา,ทำเพียงเพื่อให้เสร็จโดยไม่คำนึงผลที่จะได้รับ,เอาแต่ความสะดวกเป็นหลัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จูง่าย (ชูง่ายฯ)