หน้าหลัก
จูกำ
ชูคำฯ
[ชูคำ]

ก.ตกลงตามข้อเสนอ,ยอมรับคำพูด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จูกำ (ชูคำฯ)