หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จู
อักษรล้านนา
ชู
เทียบอักษรไทย
[ชู]
ความหมาย

ก๑.ไปหา,ไปถึง เช่น ไปจูตี้ -ไปถึงที่, มาจูบ้าน - มาถึงบ้าน ก๒.ยินยอม,ตกลง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จู (ชู)