หน้าหลัก
จู
ชู
[ชู]

ก๑.ไปหา,ไปถึง เช่น ไปจูตี้ -ไปถึงที่, มาจูบ้าน - มาถึงบ้าน ก๒.ยินยอม,ตกลง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จู (ชู)