หน้าหลัก
จุ๋หมาหน้อยขึ้นดอย
จุ๋หมาหน้อยขึ้นดอย
จุหมฯาห้นฯอฯขึ้นฯดอฯยฯ
[จุหมาหน้อยขึ้นดอย]

สำ.หลอกใช้หรือหลอกเอาประโยชน์จากผู้ที่ด้อยกว่า,หลอกให้หวังอย่างลมๆแล้งๆ เช่น หลอกให้หลงรัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ๋หมาหน้อยขึ้นดอย (จุหมฯาห้นฯอฯขึ้นฯดอฯยฯ)