หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จุ๋หมาหน้อยขึ้นดอย
อักษรล้านนา
จุหมฯาห้นฯอฯขึ้นฯดอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[จุหมาหน้อยขึ้นดอย]
ความหมาย

สำ.หลอกใช้หรือหลอกเอาประโยชน์จากผู้ที่ด้อยกว่า,หลอกให้หวังอย่างลมๆแล้งๆ เช่น หลอกให้หลงรัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ๋หมาหน้อยขึ้นดอย (จุหมฯาห้นฯอฯขึ้นฯดอฯยฯ)