หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จุ๋มป๋าลาว
อักษรล้านนา
จุมปาลาวฯ
เทียบอักษรไทย
[จุมปาลาว]
ความหมาย

น.ลั่นทม/ลีลาวดี - ไม้ต้นมีหลายชนิด อีกชื่อหนึ่งคือลีลาวดีเพื่อเลี่ยงความหมายระทมที่กระทบกับความรู้สึก; ดอกมีหลายสี เช่น ขาว เหลือง ชมพู แดง ส้ม หรือหลายสีในดอกเดียว มีกลิ่นหอม เป็นดอกไม้ประดับที่ออกดอกสวยงาม ตลอดปี; จ๋ำป๋าลาว ก็ว่า

ออกเสียงล้านนา
จุ๋มป๋าลาว
อักษรล้านนา
ไม้จุมปาลาวฯ
เทียบอักษรไทย
[จุมปาลาว]
ความหมาย

ดู...ไม้จ๋ำป๋าลาว

ออกเสียงล้านนา
ไม้จ๋ำป๋าลาว
อักษรล้านนา
ไม้จำปาลาวฯ
เทียบอักษรไทย
[ไม้จำปาลาว]
ความหมาย

น.ลั่นทม/ลีลาวดี - ไม้ต้นมีหลายชนิด อีกชื่อหนึ่งคือลีลาวดีเพื่อเลี่ยงความหมายระทมที่กระทบกับความรู้สึก; ดอกมีหลายสี เช่น ขาว เหลือง ชมพู แดง ส้ม หรือหลายสีในดอกเดียว มีกลิ่นหอม เป็นดอกไม้ประดับที่ออกดอกสวยงามตลอดปี; ไม้จุ๋มป๋าลาว ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ๋มป๋าลาว (ไม้จุมปาลาวฯ)