หน้าหลัก
จุ๋มป๋าลาว
จุมปาลาวฯ
[จุมปาลาว]

น.ลั่นทม/ลีลาวดี - ไม้ต้นมีหลายชนิด อีกชื่อหนึ่งคือลีลาวดีเพื่อเลี่ยงความหมายระทมที่กระทบกับความรู้สึก; ดอกมีหลายสี เช่น ขาว เหลือง ชมพู แดง ส้ม หรือหลายสีในดอกเดียว มีกลิ่นหอม เป็นดอกไม้ประดับที่ออกดอกสวยงาม ตลอดปี; จ๋ำป๋าลาว ก็ว่า

จุ๋มป๋าลาว
ไม้จุมปาลาวฯ
[จุมปาลาว]

ดู...ไม้จ๋ำป๋าลาว

ไม้จ๋ำป๋าลาว
ไม้จำปาลาวฯ
[ไม้จำปาลาว]

น.ลั่นทม/ลีลาวดี - ไม้ต้นมีหลายชนิด อีกชื่อหนึ่งคือลีลาวดีเพื่อเลี่ยงความหมายระทมที่กระทบกับความรู้สึก; ดอกมีหลายสี เช่น ขาว เหลือง ชมพู แดง ส้ม หรือหลายสีในดอกเดียว มีกลิ่นหอม เป็นดอกไม้ประดับที่ออกดอกสวยงามตลอดปี; ไม้จุ๋มป๋าลาว ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ๋มป๋าลาว (ไม้จุมปาลาวฯ)