หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จุ๋มป๋า
อักษรล้านนา
จุมปา
เทียบอักษรไทย
[จุมปา]
ความหมาย

น.จำปา - ไม้ต้นขนาดใหญ่ ยอดอ่อนและใบอ่อนมีขน ดอกสีเหลืองอมส้ม กลีบดอกยาวรี กลิ่นหอมแรง ออกดอกตลอดปี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ๋มป๋า (จุมปา)