หน้าหลัก
จุ๋มปี๋แขก
จุมปีแขกฯ
[จุมปีแขก]

น.จำปีแขก - ไม้พุ่ม ดอกคล้ายดอกจำปี แต่เล็กกว่าแผ่นหุ้มดอกตูมมีขนหนานุ่มสีน้ำตาล กลีบดอกแข็งลักษณะกลมรีสีนวล กลิ่นหอมมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ๋มปี๋แขก (จุมปีแขกฯ)