หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จุ๋มปี๋แขก
อักษรล้านนา
จุมปีแขกฯ
เทียบอักษรไทย
[จำปีแขก]
ความหมาย

1น.จำปีแขก - ไม้พุ่ม ดอกคล้ายดอกจำปี แต่เล็กกว่าแผ่นหุ้มดอกตูมมีขนหนานุ่มสีน้ำตาล กลีบดอกแข็งลักษณะกลมรีสีนวล กลิ่นหอมมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ๋มปี๋แขก (จุมปีแขกฯ)