หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จุ๋มปี๋ป่า
อักษรล้านนา
จุมปีป่า
เทียบอักษรไทย
[จุมปีป่า]
ความหมาย

น.จำปีป่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ๋มปี๋ป่า (จุมปีป่า)