หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จุ๋มปี๋
อักษรล้านนา
จุมปี
เทียบอักษรไทย
[จุมปี]
ความหมาย

น.จำปี -ไม้ต้นขนาดใหญ่ ดอกสีขาวนวลเหลืองอ่อน กลีบดอกยาวรี กลิ่นหอมเย็น ออกดอกตลอดปี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ๋มปี๋ (จุมปี)