หน้าหลัก
จุ๋มปี๋
จุมปี
[จุมปี]

น.จำปี -ไม้ต้นขนาดใหญ่ ดอกสีขาวนวลเหลืองอ่อน กลีบดอกยาวรี กลิ่นหอมเย็น ออกดอกตลอดปี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ๋มปี๋ (จุมปี)