หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จุ๋มปวก
อักษรล้านนา
จุมปลฯวฯก
เทียบอักษรไทย
[จุมปลวก]
ความหมาย

น.จอมปลวก - รังปลวกขนาดใหญ่ที่ทำด้วยดิน; ถ้ารังปลวกขนาดเล็กที่ปลวกสร้างจากตอไม้ นิยมขุดไปเป็นอาหารไก่ เรียก หัวปวก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ๋มปวก (จุมปลฯวฯก)