หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จุ๋มจี๋
อักษรล้านนา
จุมจี
เทียบอักษรไทย
[จุมจี]
ความหมาย

น.ดอกตูม ว.วัยแรกรุ่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ๋มจี๋ (จุมจี)