หน้าหลัก
จุ๋ผุ๋
จุผุ
[จุผุ]

ว.โผล่ออก อย่างเห็ดกำลังโผล่ออกจากพื้นดิน; จุ๋ดผุ๋ด,จะหลุ๋ดผุ๋ด ก็ว่า

จุ๋ผุ๋
จุผุ
[จุผุ]

ว.โผล่ออก อย่างเห็ดกำลังโผล่ออกจากพื้นดิน; จุ๋ดผุ๋ด,จะหลุ๋ดผุ๋ด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ๋ผุ๋ (จุผุ)