หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จุ๋ผุ๋
อักษรล้านนา
จุผุ
เทียบอักษรไทย
[จุผุ]
ความหมาย

ว.โผล่ออก อย่างเห็ดกำลังโผล่ออกจากพื้นดิน; จุ๋ดผุ๋ด,จะหลุ๋ดผุ๋ด ก็ว่า

ออกเสียงล้านนา
จุ๋ผุ๋
อักษรล้านนา
จุผุ
เทียบอักษรไทย
[จุผุ]
ความหมาย

ว.โผล่ออก อย่างเห็ดกำลังโผล่ออกจากพื้นดิน; จุ๋ดผุ๋ด,จะหลุ๋ดผุ๋ด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ๋ผุ๋ (จุผุ)