หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จุ๋นปาก
อักษรล้านนา
จุรปากฯ
เทียบอักษรไทย
[จุนปาก]
ความหมาย

ก.ทำปากยื่นบอกใบ้ให้รู้; จู๋นปาก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ๋นปาก (จุรปากฯ)