หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จุ๋ดผุ๋ด
อักษรล้านนา
จุดผุด
เทียบอักษรไทย
[จุดผุด]
ความหมาย

ว.อูม,เบ่ง,ตูม,บวมขึ้น เช่นเรียกดอกไม้ที่กำลังตูมว่า จี๋จุ๋ดผุ๋ด; เรียกปลายหน่อไม้ที่กำลังโผล่ออกมาจากใต้ดินว่า จุ๋ดผุ๋ดออกมา; จุ๋ผุ๋,จะหลุ๋ดผุ๋ด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ๋ดผุ๋ด (จุดผุด)