หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จุ๋กเซา
อักษรล้านนา
จุกเซัา
เทียบอักษรไทย
[จุกเซา]
ความหมาย

ก.หงอยเหงา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ๋กเซา (จุกเซัา)