หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จุ๋กหอม
อักษรล้านนา
จุกหอฯม
เทียบอักษรไทย
[จุกหอม]
ความหมาย

น.กระเทียมหรือหอมแดงที่ผูกเป็นกระจุก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ๋กหอม (จุกหอฯม)