หน้าหลัก
จุ๋กยั้ง
จุกยั้งฯ
[จุกยั้ง]

ก.หยุดพัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ๋กยั้ง (จุกยั้งฯ)