หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จุ๋
อักษรล้านนา
จุ
เทียบอักษรไทย
[จุ]
ความหมาย

ก.โกหก,หลอก,ลวง เช่น ขี้จุ๋ - ชอบโกหก,คนขี้จุ๋ - คนที่ชอบโกหกหลอกลวง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ๋ (จุ)