หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จุ๊เยื่องจุ๊ผ๋ะก๋าน
อักษรล้านนา
ชุเยิ่อฯงชุระฯบการฯ
เทียบอักษรไทย
[ชุเยื่องชุประการ]
ความหมาย

ว.ทุกสิ่งทุกอย่าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ๊เยื่องจุ๊ผ๋ะก๋าน (ชุเยิ่อฯงชุระฯบการฯ)