หน้าหลัก
จุ๊องค์
ชุอ฿ง์คฯ
[ชุองค์]

ว.ทุกพระองค์ (ใช้กับกษัตริย์))

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ๊องค์ (ชุอ฿ง์คฯ)