หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จุ๊ยหมาข๋บกั๋น
อักษรล้านนา
ชุ้หมฯาข฿ปฯกันฯ
เทียบอักษรไทย
[ชุ้ยหมาขบกัน]
ความหมาย

ก.ยุให้หมากัดกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ๊ยหมาข๋บกั๋น (ชุ้หมฯาข฿ปฯกันฯ)