หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จุ๊ยหมา
อักษรล้านนา
ชุ้หมฯา
เทียบอักษรไทย
[ชุ้ยหมา]
ความหมาย

ก.ยุหมา/หลอกล่อหมา เช่น จุ๊ยหมาข๋บน่อง-ยุหมาให้ไล่กัดน่อง,จุ๊ยหมาเห่า-หลอกล่อให้หมาเห่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ๊ยหมา (ชุ้หมฯา)