หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จุ๊ย
อักษรล้านนา
ชุ้
เทียบอักษรไทย
[ชุ้ย]
ความหมาย

ก.ยุ,หลอกล่อ (ใช้กับสุนัขเท่านั้น) ถ้านำไปใช้กับคนถือว่าเป็นการดูถูก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ๊ย (ชุ้)