หน้าหลัก
จุ๊ย
ชุ้
[ชุ้ย]

ก.ยุ,หลอกล่อ (ใช้กับสุนัขเท่านั้น) ถ้านำไปใช้กับคนถือว่าเป็นการดูถูก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ๊ย (ชุ้)