หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จุ๊จั๊น
อักษรล้านนา
ชุชั้นฯ
เทียบอักษรไทย
[ชุชั้น]
ความหมาย

ว.ทุกชั้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ๊จั๊น (ชุชั้นฯ)