หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จุ๊คืนวัน
อักษรล้านนา
ชุฅืนฯวันฯ
เทียบอักษรไทย
[ชุฅืนวัน]
ความหมาย

ว.ทุกคืนวัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ๊คืนวัน (ชุฅืนฯวันฯ)