หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จุ๊
อักษรล้านนา
ชุ
เทียบอักษรไทย
[ชุ]
ความหมาย

ก.ตั้งไว้,ตั้งไว้ชั่วคราว,รวมกันไว้,สุมสุมกันไว้; ว๑.ทุก,ทุกๆ,ครบ,ถ้วน เช่น จุ๊วัน-ทุกวัน,จุ๊คน-ทุกคน; จู้-ชู่ ก็ว่า เป็น จู้วัน จู้คน: ว๒.ฟกช้ำ,ระบม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ๊ (ชุ)