หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จุ้มใจ๋
อักษรล้านนา
ชุ่มไจ
เทียบอักษรไทย
[ชุ่มใจ]
ความหมาย

ว.เบิกบานใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ้มใจ๋ (ชุ่มไจ)