หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จุ้มอ๋กจุ้มใจ๋
อักษรล้านนา
ชุ่มอ฿กฯชุ่มไจ
เทียบอักษรไทย
[ชุ่มอกชุ่มใจ]
ความหมาย

ว.อิ่มเอิบเบิกบานใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ้มอ๋กจุ้มใจ๋ (ชุ่มอ฿กฯชุ่มไจ)