หน้าหลัก
จุ้ม
ชุ่ม
[ชุ่ม]

ว๑.ชื้น,เปียกไม่มาก ว๒.อิ่มเอิบ,เบิกบาน

จุ้ม
จุ้ม
จุ้ม
[จุ้ม]

ก.รวมกัน เช่น ตั้งปืนยาวเอาปลายรวมกัน; เอาหัวจุ้มกั๋น - เอาหัวรวมกัน,จอดรถจุ้มกั๋นไว้ - จอดรถรวมกันไว้ จุ๋ม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ้ม (จุ้ม)