หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จุ้นหลุ้น
อักษรล้านนา
จุ้รห้ลฯร
เทียบอักษรไทย
[จุ้นหลุ้น]
ความหมาย

ว๑.ใช้ตามหลัง อุ่น มีความหมายว่า พอดี เช่น เข้าหนึ้งอุ่นจุ้นหลุ้น - ข้าวเหนียวนึ่งกำลังอุ่นพอดี; ห่มผ้าอุ่นจุ้นหลุ้น เป็นต้น ว๒.เกรียน,สั้น,ล่อนจ้อน, สะอาดสดใส เช่น หัวหม๋ดจุ้นหลุ้น - หัวเกรียน; จุ้นอุ้น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ้นหลุ้น (จุ้รห้ลฯร)