หน้าหลัก
จุ้น
จุ้น
จุ้ร
[จุ้น]

น.ก้น,จะงอยก้น; อย่างก้นไก่ เรียกก้นจุ้น; เรียกเปลือยกายว่า แก้จุ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ้น (จุ้ร)