หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จุ่มผุ่ม
อักษรล้านนา
จุ่มผุ่ม
เทียบอักษรไทย
[จุ่มผุ่ม]
ความหมาย

ว.อูม,นูน,สูงกว่าระดับปกติ เช่น นมสวดจุ่มผุ่ม - หน้าอกเต่งนูน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ่มผุ่ม (จุ่มผุ่ม)