หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จุ่มน้ำ
อักษรล้านนา
จุ่ม¢
เทียบอักษรไทย
[จุ่มน้ำ]
ความหมาย

ก.แช่น้ำ สำ.แสดงความไม่ประมาทในการกระทำสิ่งใดๆ เช่น ตรวจเช็คเครื่องยนต์ ลม น้ำ ก่อนออกเดินทาง เรียกวิธีการทำเช่นนี้ว่า - เอาตี๋นจุ่มน้ำไว้ก่อน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ่มน้ำ (จุ่ม¢)