หน้าหลัก
จุ่งฟัง
จุ่งฟังฯ
[จุ่งฟัง]

ก.จงฟัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ่งฟัง (จุ่งฟังฯ)