หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จุ่ง
อักษรล้านนา
จุ่ง
เทียบอักษรไทย
[จุ่ง]
ความหมาย

ก.จง,พึง เช่น จุ่งฮักแปงกั๋น-จงรักใคร่กัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ่ง (จุ่ง)