หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จุมก๊อง
อักษรล้านนา
ชุมค้อฯง
เทียบอักษรไทย
[ชุมค้อง]
ความหมาย

น.โหนกฆ้อง - ส่วนนูนตรงกลางฆ้องสำหรับตี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุมก๊อง (ชุมค้อฯง)