หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จื๋น
อักษรล้านนา
จืนฯ
เทียบอักษรไทย
[จืน]
ความหมาย

ก๑.ทอดเปลวสัตว์หรือผลไม้บางชนิดเพื่อเอาน้ำมัน เรียก จื๋นน้ำมัน เช่นจื๋นน้ำมันหมู,จื๋นน้ำมันบ่าป๊าว ก๒.ทอดอาหารโดยใส่น้ำมันค่อนข้างมากจนท่วมสิ่งที่จะทอด เช่น จื๋นเข้าแต๋น, จื๋นแคบหมู เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จื๋น (จืนฯ)