หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จื้อจ๊างฮ่างแมว
อักษรล้านนา
ชื่ช้างฯร่างฯแมวฯ
เทียบอักษรไทย
[ชื่อช้างร่างแมว]
ความหมาย

สำ.ชื่อเสียงยศตำแหน่งใหญ่โต แต่ฐานะไม่ดี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จื้อจ๊างฮ่างแมว (ชื่ช้างฯร่างฯแมวฯ)